2 Days 1 Night Boat Trip Package

แพคเกจ 2 วัน 1 คืน
วันแรก
(เวลาโดยประมาณ)
09.00
รถรับจากท่าเรือเข้าสู่ที่พักของรีสอร์ท
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ห้องอาหารริมทะเล
เลือกโปรแกรมท่องเที่ยว
13.00
A.ออกเดินทางไปดำน้ำ ให้อาหารปลาอ่าวม่วง ชมพระอาทิตย์อัสดงณ.  ทะเลแหวก  เกาะนางยวน,
B. ชมวิวมุมสูงจากสันเขื่อน และกราบสักการะเสด็จพ่อ ร 5
17.00
นำท่านกลับสู่ที่พัก
19.00
รับประทานอาหารค่ำ ชมชายหาดยามค่ำคืน
วันที่ 2
 08.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00
เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ชุมพร โดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเก็จ

ห้องพักแอร์ จำนวนแขก
2 – 9 ท่าน
ราคาท่านละ 2,199 บาท
Grand Superior Room
10 – 19 ท่าน
ราคาท่านละ 1,999 บาท
20 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ 1,899 บาท
 ห้องพักแอร์พิเศษ จำนวนแขก  2 – 9 ท่าน ราคาท่านละ 2,999 บาท
Luxury Room 10 – 19 ท่าน ราคาท่านละ 2,899 บาท
20 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 2,799บาท


หมายเหตุ *** ราคาแพ็คเก็จไม่รวมค่าเดินทาง ***รีสอร์ทสามารถติดต่อจองตั๋วได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เดินทาง 1ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1. พักห้องละ 2 ท่าน หรือ ตามจำนวนที่จัดไว้มาตรฐาน
2. ลด 10% สำหรับท่านที่เสริมพิเศษ
3. เด็ก 6-8ขวบ (ความสูงไม่ถึง 100 เซ็นติเมตร) ลด 10%
4. เรือที่ใช้รอบเกาะให้พิจารณาจากจำนวนแขกเป็นสำคัญ
5. ราคาแพ็คเก็จรวม
– ห้องพัก 1 คืน  สามารถอัพเกรดห้องพักได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
– อาหาร 3 มื้อ
– รถรับส่ง ไป – กลับ
– เรือนำเที่ยวเกาะนางยวน – อ่าวม่วง 1 วัน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

จองแพ็คเก็จ กรุณาติดต่อโดยตรง 077-456000 /077-456398 /085-7886246 /084-3073009


โอนเงิน 731-010-890-2 กรุงเทพ สาขาเกาะเต่า ชื่อ บริษัท ทรายรีฮัทรี จำกัด
โอนเงิน 780-101-286-5 กรุงศรีฯ สาขาเกาะเต่า ชื่อ บริษัท ทรายรีฮัทรี จำกัด
โอนเงิน 413-209-043-8 ธนชาต สาขาเกาะเต่า ชื่อ บริษัท ทรายรีฮัทรี จำกัด


รายการอาหาร 6มื้อตามแพ็คเก็จ (เลือก 1ชุด จากรายการด้านล่าง)

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
มื้อที่1 (เที่ยงวันแรก) ข้าวผัดอเมริกัน ไก่ทอด-น้ำดื่ม – โค้ก – น้ำแข็ง
มื้อที่1 (เที่ยงวันแรก) ข้าวคลุกกะปิ หมูหวาน น้ำดื่ม-โค้ก-น้ำแข็ง

มื้อที่2 (เย็นวันแรก) ปลาทอดราดซอสสามรส /แกงจืดสาหร่ายหมูสับ
มื้อที่2 (เย็นวันแรก) ปลานึ่งมะนาว /กระดูกหมูเห็ดหอมเครื่องยาจีน
แกงเผ็ดปลารมควันใบยี่หร่า /โนเนมไก่ /กล้วยทอดซอสช๊อคโกแลต หรือขนมหวาน
แกงเขียวหวานไก่ /เทมปุระไก่ /ซาโมซาซอสวนิลา หรือขนมหวาน

ข้าวสวย /น้ำดื่ม /โค้ก /น้ำแข็ง *เติมได้*
ข้าวสวย /น้ำดื่ม /โค้ก /น้ำแข็ง *เติมได้*
มื้อที่3 (เช้าวันที่สอง) อาหารเช้าแบบบุพเฟต์ ณ ห้องอาหาร ริมหาด
มื้อที่3 (เช้าวันที่สอง) อาหารเช้าแบบบุพเฟต์ ณ ห้องอาหาร ริมหาด

You may also like...