3 Days 2 Nights Boat Trip Package

แพคเกจ 3 วัน 2 คืน
วันแรก
(เวลาโดยประมาณ)
    09.00 รถรับจากท่าเรือเข้าสู่ที่พักของรีสอร์ท
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ห้องอาหารริมทะเล
13.00
นำท่านสู่สันเขื่อนจุดชมวิวพาโนรามา
กราบสักการะ เสด็จพ่อ ร 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
15.00
นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00
รับประทานอาหารค่ำ ชมชายหาดยามค่ำคืน
วันที่ 2
08.00
รับประทานอาหารเช้า
09.00
ล่องเรือดำน้ำ ชมปะการังและปลาสวยงามนานาชนิดรอบเกาะเต่า เกาะนางยวน ในหลากทัศนียภาพ เพลิดเพลินวิวมุมสูงจากจุดชมวิวนางยวน  ทะเลแหวก
12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน (แบบปิคนิกริมชายหาด)
17.00
นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00
รับประทานอาหารค่ำ สัมผัสบรรยากาศริมทะเล
วันที่ 3
08.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00
เตรียมตัวเดินทางกลับชุมพร โดยสวัสดิภาพ

 

ราคาแพ็คเก็จ

ห้องพักแอร์ จำนวนแขก
1 – 9 ท่าน
 ราคาท่านล3,100 บาท
Standard Room
10 – 19 ท่าน
 ราคาท่านละ3,000บาท
20 ท่านขึ้นไป
 ราคาท่านละ 2,999บาท
ห้องพักแอร์ จำนวนแขก
1 – 9 ท่าน
ราคาท่านละ 3,300บาท
Superior Room
10 – 19 ท่าน
ราคาท่านละ 3,200บาท
20 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ 3,100บาท
 ห้องพักแอร์พิเศษ  จำนวนแขก 1 – 9 ท่าน
ราคาท่านละ 4,499 บาท
Luxury Room 10 -19 ท่าน ราคาท่านละ 4,399 บาท
20 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 4,299 บาท


หมายเหตุ  *** ราคาแพ็คเก็จไม่รวมค่าเดินทา *** รีสอร์ทสามารถติดต่อจองตั๋วเรือให้ท่านได้โดยสำรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1. พักห้องละ 2 ท่าน หรือ ตามจำนวนที่จัดไว้มาตรฐาน
2. ลด 10% สำหรับท่านที่เสริมพิเศษ
3. เด็ก 6-8 ขวบ (ความสูงไม่ถึง 100 เซ็นติเมตร) ลด 10%
4. เรือที่ใช้รอบเกาะให้พิจารณาจากจำนวนแขกเป็นสำคัญ
5. ราคาแพ็คเก็จรวม
– ห้องพัก 2 คืน   สามารถอัพเกรดห้องพักได้โดยจ่ายส่วนต่างเพิ่ม
– อาหาร 6 มื้อ
– รถรับส่ง ไป – กลับ
– รถนำเที่ยวจุดชมวิวเหนือสันเขื่อน
– เรือนำเที่ยว 1 วัน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

 จองแพ็คเก็จ กรุณาติดต่อโดยตรง 077-456000 /077-456398 /084-3073009 /081-5368315


                 โอนเงิน  731-000-966-2 กรุงเทพ สาขาเกาะเต่า ชื่อ ทรายรีฮัทรีสอร์ท

ห้องพักร่วมรายการ

You may also like...